Ασφαλιστική κάλυψη φορτίων

Λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας στις μεταφορές παρέχουμε και προτείνουμε στους πελάτες μας την ασφαλιστική κάλυψη των προϊόντων τους . Η ασφαλιστική μας κάλυψη είναι πλήρως εστιασμένη στις ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε οικονομική ασφαλιστική κάλυψη για όλες τις αποστολές των προϊόντων σας με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η μεταφορά των αντικειμένων σας, η εταιρεία μας καλύπτει εξατομικευμένα την κάθε σας ανάγκη.
Η εταιρία μας συνεργάζεται με εγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πολυετή γνώση και εμπειρία στον κλάδο των ασφαλιστικών καλύψεων για εμπορεύματα προς μεταφορά. Η εταιρία μας διακρίνεται για την ιδιαίτερη επιμέλεια που επιδεικνύει στην ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων των πελατών της. Η ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε εξαγωγή – εισαγωγή σας είναι μία επί πλέον διασφάλιση για την μεταφορά των αγαθών σας σε περίπτωση κάποιου απροσδόκητου συμβάντος. Η έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της μεταφοράς εξαρτάται από τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Απευθυνθείτε στον εκάστοτε αρμόδιο της εταιρίας μας και θα σας συμβουλέψει καταλλήλως .