Μεταφορές προσωπικών ειδών – οικοσκευές

Ένας πολύ ιδιαίτερος τομέας που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Cycargo είναι οι μετακομίσεις για Κύπρο προς Ελλάδα και αντίστροφα και η μεταφορά προσωπικών ειδών και οικοσυσκευών. Έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο αυτόν τα στελέχη τις εταιρίας μας, θα είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα σας για να σας βοηθήσουν να πάρετε τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την μετακόμιση σας . Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών στην μετακόμιση όπως συσκευασία – αμπαλαζ – φόρτωση – εκφόρτωση – αποσυσκευασία – ανυψωτικά μηχανήματα για χρήση σε πολυώροφες εγκαταστάσεις κ.ο.κ . Τα συνεργεία μας είναι επιλεγμένοι συνεργάτες και είναι στην διάθεση σας εφόσον κριθεί απαραίτητο να έρθουν στον χώρο σας για εκτίμηση της οικοσκευής σας . Θα είμαστε δίπλα σας σε αυτήν την δύσκολη στιγμή της μετοίκησης σας στο εξωτερικό με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη .