Μεταφορές παλετών και ξυλοκιβωτίων

Στην Cycargo αναλαμβάνουμε τις μεταφορές παλετών κάθε είδους και όπως επίσης και τις μεταφορές ξυλοκιβωτίων ογκώδων κάθε συσκευασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες των φορτίων αυτών για αυτό και εκπαιδεύουμε διαρκώς τους φορτοεκφορτωτές μας σε Ελλάδα και Κύπρο για την σωστή διαχείριση των φορτίων αυτών. Επίσης, επενδύουμε σε μηχανήματα ανύψωσης καθώς και συσκευασίας για να υποστηρίζουμε σωστά τις μεταφορές αυτές προλαμβάνοντας τις φθορές και ζημίες κατά την μετακίνηση αυτών των φορτίων. Η παλτετοποίηση είναι μια διαδικασία όπου πακεταρισμένα αντικείμενα τοποθετούνται πάνω σε παλέτα και σταθεροποιούνται με ταινία δεματοποίησης. Η παλετοποίηση αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια στην μεταφορά των εμπορευμάτων. Το προσωπικό της εταιρίας μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία που εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα και σταθερότητα της παλετοποίησης των εμπορευματοκιβωτίων. Η εποπτεία μας εγγυάται ότι οι παλέτες είναι ανθεκτικές και συμπαγείς και τα περιεχόμενα τους σταθερά. Το σφιχτό ασφαλές κράτημα των εμπορευμάτων έχει σαν αποτέλεσμα η παλέτα να συμπεριφέρεται σαν ένα σώμα. Έτσι, αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκληθούν ζημιές στα περιεχόμενα της παλέτας καθώς και στα περιεχόμενα άλλων παλετών. Η αυστηρότητα των ελέγχων μας στην παλετοποίηση ικανοποιούν τις πλέον αυξημένες ποιοτικές και ποσοτικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η ασφάλεια της μεταφοράς σας είναι το βασικό χαρακτηριστικό της συνεργασίας σας μαζί μας. Επικοινωνώντας με τους αρμόδιους στην εταιρία μας , θα διαπιστώσετε από την πρώτη επαφή ότι διαχειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μεταφορές των εμπορευμάτων σας κάτω από συνεχή επίβλεψη σε κάθε στάδιο μεταφόρτωσης μέχρι την παράδοση στον τελικό αποδέκτη του φορτίου σας.