Μεταφορές Οχήματα – Σκάφη – Μηχανάκια

Στην Cycargo οι μεταφορές αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και θαλάσσιων σκαφών είναι εβδομαδιαίες και εξυπηρετούμε κάθε ανάγκη που προκύπτει είτε αφορά στην φόρτωση είτε στην διαδικασία των τελωνειακών διατυπώσεων για την ελεύθερη μετακίνηση αυτών. Η ασφαλής διακίνηση τους, είναι πρώτιστης σημασίας για εμάς. Έχουν θεσπιστεί διαδικασίες κατάλληλης εποπτείας της μεταφοράς των αυτοκινούμενων έτσι ώστε να αποφεύγονται μετατοπίσεις και προκλήσεις φθορών . Συγκεκριμένο προσωπικό επιμελείται την επίβλεψη των διαδικασιών αυτών.