Φορτία ειδικού τύπου – μηχανήματα

Φορτία ειδικού τύπου όπως μηχανήματα ογκώδη και ιδιαίτερες κατασκευές χρήζουν εξειδίκευσης και πιστοποίησης για την ασφαλή τους μεταφορά . Δεν δύνανται οποιοσδήποτε μεταφορέας να διακινεί τέτοιου είδους φορτία χωρίς την απαραίτητη γνώση, εμπειρία και πιστοποίηση. Στην Cycargo θα διαπιστώσετε αμέσως τη μακρόχρονη εμπειρία που συνδυάζει γνώση και εκπαίδευση σε ένα ιδιαίτερο τομέα μεταφορών. Επίσης στην κατηγορία ειδικών φορτίων κατατάσσονται και τα επικίνδυνα είδη (dangerous goods IMO class-ADR) όπως χημικά – χρώματα – διαβρωτικά – εύφλεκτα είδη – φάρμακα κ.α. τα οποία χρειάζονται ειδική μεταχείριση και σχετική αδειοδότηση για την μετακίνηση τους από τον εκάστοτε μεταφορέα.