Ψυχόμενα φορτία συντήρηση – κατάψυξη

Η Cycargo έχει ιδιαιτέρως επενδύσει στον τομέα των ψυχόμενων μεταφορών. Στην μεταφορά ειδών διατροφής πρέπει να πιστοποιείται πλήρως και με ακρίβεια η ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής ψηφιακή παρακολούθηση των θερμοκρασιών για να διαπιστώνεται εγκαίρως οποιαδήποτε μεταβολή και να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αλλοίωσης των φορτίων. Η εταιρία μας διαθέτει ειδικό εξοπλισμό από πιστοποιημένους αισθητήρες που παρακολουθούν και καταγράφουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε ειδικό σύστημα σήμανσης των παλετών που εγγυάται την τήρηση όλων των προδιαγραφών. Χάρη σε αυτά τα συστήματα είμαστε σε θέση να μπορούμε να επέμβουμε εγκαίρως πράγμα που εξασφαλίζει την σωστή ψυχόμενη μεταφορά των αγαθών σας. Εκτός από τις προδιαγραφές για τη σωστή θερμοκρασία μεταφοράς η εταιρία μας δίνει μεγάλη έμφαση και στην καθαριότητα και υγιεινή της μεταφοράς. Έτσι, όλες οι επιφάνειες των μέσων μεταφοράς μας είναι πάντα καθαρές και απαλλαγμένες από υπολείμματα και οσμές. Οι υπερ-σύγχρονες υποδομές μας καθώς και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και μηχανολογικό εξοπλισμό, μας καθιστούν εγγυητές για την ασφαλή μεταφορά των αγαθών σας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Οι υψηλές προδιαγραφές που τηρούμε, μας έχουν καθιερώσει στη συνείδηση των πελατών ως κορυφαία εταιρία στη διανομή εμπορευματοκιβωτίων και ψυχόμενων προϊόντων.